Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Total - TWAH10006 Kìm hàn 1000A  × 1 122,000 
Tạm tính 122,000 
Tổng 122,000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng