Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bộ 38 món bao gồm máy siết vít TSDLI0402 dùng pin 4V TOTAL THKTHP10386  × 1 485,000 
Tạm tính 485,000 
Tổng 485,000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng